czwartek, czerwiec 27, 2019

DJ-ImageSlider

  • Voll.jpg
  • Voll2.jpg
  • vool3.jpg
  • vool4.jpg

Terapia biorezonansowa

Terapia biorezonansowa została odkryta w Niemczech przez doktora F. Morela i inżyniera E. Rashe w 1976 roku. Jej idea całkowicie współgra z pojęciem człowieka jako spójnym, samoregulującym układzie, który wymaga uwzględnienia obecności mnóstwa wzajemnych powiązań pomiędzy jego komórkami, tkankami, narządami i układami. Podstawą funkcjonowania organizmu są procesy wymiany energoinformacyjnej.

Organizm jak układ samoorganizujący się dysponuje wszystkim, co jest konieczne do zachowania homeostazy. Właśnie dlatego zadaniem medycyny energoinformacyjnej, której gałęzią jest terapia biorezonansowa, jest uaktywnienie naturalnych mechanizmów nastawionych na przywrócenie i utrzymanie stanu zdrowia.

Człowiek, to nieskończenie wielki i jednocześnie nieskończenie mały układ drgań elektromagnetycznych. Drgania rodzą się w kosmosie, w układzie słonecznym, w małych i wielkich galaktykach, w narządach i tkankach, w komórkach, cząstkach, atomach, protonach i elektronach. Człowiek żyje w tym ogromnym spektrum wahań. Co więcej, życie bez tych drgań elektromagnetycznych prawdopodobnie jest niemożliwe. Właśnie dlatego u podstaw regulacji wszystkich funkcji organizmu leżą drgania elektromagnetyczne zarówno generowane przez sam organizm jak i trafiające do niego z zewnątrz.

Podstawowe zasady terapii biorezonansowej bazują na tym, że każdy żywy organizm i wszystkie jego funkcjonujące układy stanowią źródło nadzwyczajnie słabych drgań elektromagnetycznych o szerokim spektrum częstotliwości, które z kolei obejmuje szeroki zakres faj różnej długości, od bardzo długich do niezwykle krótkich. Drgania te właściwe organizmowi nazywamy fizjologicznymi lub harmonicznymi oscylacjami.

Przy przenikaniu czynników patogennych lub pojawieniu się choroby w organizmie powstają nowe źródła drgań elektromagnetycznych, tak zwane patologiczne lub nieharminiczne, które zaburzają jego równowagę fizjologiczną. Organizm choruje w przypadku kiedy nie jest w stanie utrzymać dynamicznej równowagi pomiędzy drganiami fizjologicznymi i patologicznymi, nie może zneutralizować wahań patologicznych i sprowadzić ich do dopuszczalnego poziomu. Dlatego zadaniem terapii biorezonansowej jest „oczyszczenie” organizmu ze szkodliwych drgań i dodatkowe „doładowanie” częstotliwościami fizjologicznymi.

Częstotliwości rezonansowe charakterystyczne dla normalnego rozwoju ewolucyjnego organizmu wyparte podczas choroby przez czynniki patologiczne są dla organizmu priorytetowe i dlatego szybko przez niego przyswajane, przez co przywracają jego właściwe funkcjonowanie. Dzieje się tak dzięki powtarzanych w krótkim czasie i wciąż korygowanych działań terapeutycznych. Składnik energetyczny tych działań jest nadzwyczajnie mały, jednak ich wysoka skuteczność uwarunkowana jest dokładną zgodnością z fizjologicznymi częstotliwościami i amplitudami charakterystycznymi dla organizmu żywego, co w istocie stanowi działanie informacyjne.

Taka jest podstawowa zasada leczniczego oddziaływania terapii biorezonansowej. Może ona jednak z powodzeniem być uzupełniana przez multirezonansową terapię w postaci elektropunkturowej, magnetycznej, laserowej lub innej terapii. Jest to szczególnie na miejscu w przypadkach, kiedy organizm na skutek choroby lub jakichś oddziaływań zewnętrznych stracił informację o normalnych fizjologicznych drganiach (lub informacja ta została osłabiona), i może ona zostać dostarczona mu przy pomocy generatorów sygnałów elektromagnetycznych małej mocy. Specyficzna dla organizmu modulacja tych sygnałów pozwala na przejmowanie informacji tylko przez te narządy i tkanki, dla których drgania te są drganiami rezonansowymi.

Przy pomocy opisanej wyżej metody terapia biorezonansowa osłabia i blokuje szkodliwe drgania i nasyca organizm drganiami fizjologicznymi. Ponieważ za wszystkimi zaburzeniami biochemicznymi i morfologicznymi w organizmie stoją przede wszystkim patologiczne drgania elektromagnetyczne, to podejmowana terapia w istocie „niszczy” i „wydala” z organizmu wszystko to, co jest przyczyną choroby. Należy powiedzieć, że terapia energoinformacyjna świetnie łączy się z metodami terapeutycznymi medycyny klasycznej. W szczególności pozwala ona skontrolować różne warianty leczenia fizjoterapeutycznego lub farmakologicznego, czyli ustalić dawkę, ilość dziennego zażywania i wrażliwość na działanie każdego środka. Istotna pomoc w leczeniu farmakologicznym może zostać udzielona przez terapię biorezonansową dzięki zmniejszeniu efektów ubocznych przyjmowania lekarstw, optymalizacji ich doboru i dawki.

Niewątpliwe znaczenie terapii energoinformacyjnej dla zwiększenia adaptacyjnych możliwości organizmu i dostosowania do niekorzystnych warunków środowiskowych polega na tym, że terapia biorezonansowa pozwala przygotować specyficzne preparaty nasilające wydalanie z organizmu charakterystycznych dla danej miejscowości lub danego miejsca pracy substancji toksycznych.

Opracowana unikalna technologia daje również możliwość zapisania normalnych (fizjologicznych) dla danego pacjenta spektrów drgań elektromagnetycznych na różnych nośnikach informacyjnych (woda, preparaty homeopatyczne, sól fizjologiczna itp.), stosowane następniewewnętrznie w przerwach pomiędzy seansami właściwej terapii biorezonansowej.

W terapii biorezonansowej istnieje również możliwość wprowadzania do organizmu ludzkiego fal elektromagnetycznych odpowiadających określonym czynnikom chorobotwórczym (bakterie, wirusy, grzyby, pasożyty) w inwersji. Dzięki temu drobnoustroje, grzyby i pasożyty obumierają, pozwalając człowiekowi na szybki powrót do zdrowia.

Skuteczność stosowania terapii biorezonansowej według różnych danych stanowi od 75 do 85%. Obecnie wykorzystywana jest przy leczeniu szerokiego spektrum schorzeń w różnych dziedzinach medycyny.

Kontakt

Centrum Medycyny Naturalnej

Łódź, Poznań , Warszawa, Wrocław

tel.  531760007

detox@quantec.media.pl

Informacje o stronie

Wszystkie zdjęcia i teksty  zamieszczone na tej stronie są dostępne w różnych miejscach w sieci i uważa się, że są one domeną publiczną. Jeśli uważasz, że treści pojawiające się na tej stronie naruszają prawa autorskie, proszę dać nam znać.  Zdjęć i informacji zawartych na stronie internetowej nie należy stosować jako porad medycznych.