wtorek, maj 21, 2019

DJ-ImageSlider

  • Voll.jpg
  • Voll2.jpg
  • vool3.jpg
  • vool4.jpg

Ochrona danych osobowych

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych klientów zgodnie z art. 13

ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r :

1. Administrator danych osobowych

Administratorem Twoich danych osobowych jest firma Energetics. Kontakt telefoniczny: 667627007;

2. Inspektor ochrony danych

Zgodnie z art. 37 ust.1 lit. C rozporządzenia administrator nie jest zobowiązany do wyznaczenia Inspektora ochrony danych osobowych.

3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby wykonać skan oraz terapię energetyczną.

Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie Twojej wyraźnej zgody, którą możesz wycofać w dowolnym momencie.

4. Informacje dotyczące profilowania w celach marketingowych

Nie będziemy dokonywać profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.

5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych

Będziemy przechowywać Twoje dane do czasu wycofania przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

6. Odbiorcy Twoich danych osobowych

Nie będziemy przekazywać Twoich danych osobowych innym podmiotom.

7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

prawo do wycofania zgody,

prawo dostępu do Twoich danych osobowych,

prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,

prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych,

prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami (dane kontaktowe w punkcie 1 powyżej)

8. Prawo wycofania zgody

Twoje dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody. W związku z tym masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez kontakt z nami na dane wskazane w pkt 1 powyżej.

9. Prawo wniesienia skargi do organu

Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Kontakt

Centrum Medycyny Naturalnej

Łódź, Poznań , Warszawa, Wrocław

tel.  531760007

detox@quantec.media.pl

Informacje o stronie

Wszystkie zdjęcia i teksty  zamieszczone na tej stronie są dostępne w różnych miejscach w sieci i uważa się, że są one domeną publiczną. Jeśli uważasz, że treści pojawiające się na tej stronie naruszają prawa autorskie, proszę dać nam znać.  Zdjęć i informacji zawartych na stronie internetowej nie należy stosować jako porad medycznych.