niedziela, lipiec 21, 2019

DJ-ImageSlider

 • Voll.jpg
 • Voll2.jpg
 • vool3.jpg
 • vool4.jpg

Metoda Volla

Spis treści

 

Badania naukowe udowodniły jednoznacznie , że każda żywa istota, każdy jej układ i narząd, każda tkanka i każda komórka emituje prąd elektryczny i pole elektromagnetyczne. Diagnostyka bazująca na tym zjawisku opiera się na znajomości dokładnie określonych wartości liczbowych owych pól elektromagnetycznych. Możliwe jest ustalenie, czy narząd emituje pole odpowiadające zdrowemu organowi, czy uległ on procesowi patologicznemu. Co więcej, znane są częstotliwości emitowane przez każdą poszczególna bakterię, wirusa, pasożyta np. komórki zdrowej wątroby emitują inne pole elektromagnetyczne, niż komórki tej samej wątroby, w której znajduje się jakiś pasożyt, wirus, czy przebiega proces chorobotwórczy.

Obecnie szczególne zainteresowanie wywołuje metoda elektroakupunkturowej diagnostyki i terapii, wprowadzonej do medycyny przez doktora medycyny Reinholda Volla.  Doktor R. Voll był niemieckim naukowcem, badaczem i lekarzem. Zaproponowana przez Volla metoda diagnostyczna przewyższa jakościowo wszystkie poprzednie metody diagnostyczne. Odkrył on fenomen indywidualnego „testowania elektropunkturowego” medykamentów i innych specyfików.  

Za szczególne zasługi wobec cierpiącej ludzkości oraz opracowanie metody diagnostyki i terapii elektroakupunkturowej” w 1966 roku R. Voll został uhonorowany złotym medalem przez Papieża Pawła VI a w 1974r. nagrodą RFN- medalem Gufalanda. W 1979 roku R. Voll zostaje honorowym prezesem założonego przez siebie „Międzynarodowego Towarzystwa Elektroakupunktury”, rozwija działalność w Centralnym Związku Lekarzy i Niemieckim Towarzystwie Akupunktury. W czasie swej praktyki R. Voll napisał i opublikował ponad 1400 prac naukowych, atlasów i podręczników z zakresu diagnostyki i terapii elektroakupunkturowej. Metoda elektroakupunktury dr Volla (EAV) jest obecnie stosowana w 34 krajach, w tym w Ameryce północnej i południowej, Europie wschodniej i zachodniej, Skandynawii, Australii, Indiach i Chinach. Międzynarodowe Towarzystwo Elektroakupunktury metodą Volla zrzesza obecnie ponad 30 000 lekarzy różnych specjalizacji, którzy wykorzystując tę metodę rozwijają ją i udoskonalają. Po długim okresie sceptycyzmu z jakim traktowano elektroakupunkturę Volla i przeprowadzeniu wielu badań klinicznych, zyskała ona prawo stosowania w praktyce klinicznej również na terenie ZSRR (Rozporządzenie Rady Ministrów ZSRR nr 0211 z 6 kwietnia 1989 roku). Mimo to stosunek środowisk związanych z tak zwaną „oficjalną medycyną” wobec metody Volla nie jest jednoznacznie określony. Jednak zalety i sukcesy metody diagnostyki umożliwiającej późniejsze leczenie są wystarczająco przekonujące. Unikalność i skuteczność metody polega na połączeniu praktycznej wiedzy wschodu i zachodniej szkoły medycyny. 

Zainteresowanie lekarzy metodą Volla nie jest przypadkowe. Pozwala ona na diagnozowanie przedkliniczne czyli wykrycie choroby zanim wywoła ona objawy kliniczne a potem ją odpowiednio leczyć. Jest to metoda nieinwazyjna. Diagnozowanie odbywa się bez naruszania powłoki skórnej pacjenta, nie ma potrzeby naświetlania go promieniami Rentgena ani zmuszania do połykania sondy.


 

Możliwości diagnostyczne 

Metoda diagnostyki elektroakupunkturowej Volla pozwala ocenić stopień równowagi w obwodzie drgań elektrycznych wytwarzanych przez narządy i tkanki. Wartość napięcia prądu stałego podczas badania diagnostycznego punktów meridianów za pomocą urządzenia Volla nie przewyższa naturalnych dla organizmu wielkości sygnałów w organizmie. EAV powinna być pojmowana przez lekarzy jako uzupełnienie medycyny klinicznej w dziedzinie diagnostyki i terapii nie zaś jako coś, co miałoby ją zastąpić. Zasadniczą cechą odróżniającą diagnostykę elektroakupunkturalną od innych metod jest zastosowanie specjalnie dla niej opracowanego osprzętu i sposób nacisku aktywną elektrodą na BAP. R. Voll odkrył i opisał dziesiątki nowych punktów diagnostycznych umieszczonych na 12 tradycyjnych i 8 odkrytych i opisanych przez niego kanałach (meridianach). W klasycznej wersji diagnostyki Volla oznaczane są parametry pochodzące z ponad 1000 punktów umieszczonych na rękach, nogach, tułowiu i głowie pacjenta. W rezultacie otrzymujemy masę wiarygodnych danych obejmujących praktycznie wszystkie niemające anatomicznego substratu funkcje wszystkich narządów oceniane nie tylko jakościowo (norma/nadczynność/niedoczynność) ale i ilościowo. 

Diagnostyka Volla jest niezwykle czuła i może zarejestrować nawet nieznaczne odchylenia czynności od normy a co za tym idzie wykryć chorobę na długo przed wystąpieniem objawów klinicznych i sporządzić pełną diagnozę czynnościową a czasem i kliniczną. Dodatkowo za pomocą testowania substancji (medykamentów, leków, kosmetyków) można dobrać preparat niewywołujący reakcji alergicznej i efektów ubocznych, lecz zapewniający maksymalny skutek terapeutyczny u konkretnego pacjenta. 


 

Możliwości EAV:

 • określenie stanu czynności narządów i układów związanych z bilogocznie aktywnymi punktami BAP
 • określenie stanu czynności narządów i układów związanych z bilogocznie aktywnymi strefami  BAS
 •  trafna interpretacja niejasnych klinicznie przypadków
 • diagnostyka przedkliniczna,  wykrycie ukrytych ognisk infekcji i określenie ich wpływu na organizm
 • możliwość określenia etiologii choroby za pomocą testowania
 • indywidualny dobór lekarstw i suplementów diety bez konieczności wprowadzania ich do organizmu
 • testowanie alergenów, pokarmów i kosmetyków
 • wykrycie negatywnego działania patogenów , pestycydów i innych, które są niewykrywalne w przebiegu badań kliniczno - laboratoryjnych 
 • kontrola efektywności stosowanych w leczeniu i profilaktyce środków

Kontakt

Centrum Medycyny Naturalnej

Łódź, Poznań , Warszawa, Wrocław

tel.  531760007

detox@quantec.media.pl

Informacje o stronie

Wszystkie zdjęcia i teksty  zamieszczone na tej stronie są dostępne w różnych miejscach w sieci i uważa się, że są one domeną publiczną. Jeśli uważasz, że treści pojawiające się na tej stronie naruszają prawa autorskie, proszę dać nam znać.  Zdjęć i informacji zawartych na stronie internetowej nie należy stosować jako porad medycznych.